Hướng dẫn sử dụng

Hướng dẫn sử dụng

Xuất báo cáo

Sau khi xử lý dữ liệu thành công, bước tiếp theo là xuất ra báo cáo. BBCT: Bảng công chi tiết.BCVR: Báo cáo vào ra.ĐM/VS:

xem thêm>>
Tổng hợp và sử lý dữ liệu
Hướng dẫn sử dụng

Tổng hợp, xử lý dữ liệu

Để xử lý dữ liệu, ta làm như sau: Cách 1: B1: Nhấn Quản lýB2: Chọn Tổng hợp dữ liệu Cách 2: Nhấn Tổng hợp

xem thêm>>
quản lý dữ liệu quẹt
Hướng dẫn sử dụng

Quản lý dữ liệu quẹt

Để mở bảng dữ liệu quẹt thẻ, có thể làm 2 cách như sau: Cách 1: B1: Nhấn Quản lýB2: Chọn Dữ liệu quẹt thẻ.

xem thêm>>
Bảng phân ca
Hướng dẫn sử dụng

Bảng phân ca

Để hiển thị bảng phân ca, có thể làm bằng 2 cách sau: Cách 1: B1: Nhấn Quản lý trên thanh tác vụB2: Chọn Bảng

xem thêm>>
quản lý đăng kí ưu đãi
Hướng dẫn sử dụng

Quản lý đăng kí ưu đãi

Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý ưu đãi của các nhân viên trong công ty. Để bật chức năng này các bạn làm

xem thêm>>
Khai báo ưu đãi
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo ưu đãi

Để bật chức năng khai báo loại ưu đãi ta làm như sau : B1: Chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.B2: Chọn Khai báo

xem thêm>>
Quản lý đăng kí nghỉ
Hướng dẫn sử dụng

Quản lý đăng kí nghỉ

Chức năng này sẽ giúp bạn Quản lý đăng kí nghỉ của nhân viên trong công ty, từ các dữ liệu nghỉ mà bạn đăng

xem thêm>>
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo lý do nghỉ

Để bật chức năng khai báo lý do nghỉ ta làm như sau: B1: Nhấn chọn Hệ thống.B2: Chọn Khai báo lý do nghỉ.B3: Khung

xem thêm>>
khai báo loại nghỉ
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo loại nghỉ

Để bật chức năng khai báo loại nghỉ bạn làm như sau: B1: Chọn Hệ thống trên thanh tác vụB2: Chọn Khai báo loại nghỉB3:

xem thêm>>