Hướng dẫn sử dụng

khai báo ngày nghỉ lễ
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo ngày nghỉ lễ

Để bật chức năng khai báo ngày nghỉ lễ, ta làm như sau: B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.B2: Chọn Khai báo

xem thêm>>
khai báo nhân viên
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo nhân viên

Để bật chức năng khai báo nhân viên, ta làm như sau: 6 B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.B2: Chọn Khai báo

xem thêm>>
Khai báo chức vụ
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo chức vụ trong TAS-ERP

Khai báo chức vụ, ta làm như sau: B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụB2: Chọn Khai báo chức vụB3: Khung khai báo

xem thêm>>
khai báo bộ phận - phòng ban
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo bộ phận – phòng ban

Để mở chức năng khai báo bộ phận, phòng ban ta làm như hình phía dưới. B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.B2:

xem thêm>>
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo ca làm việc

Để khai báo ca làm việc ta có 2 cách: Cách 1: B1: Nhấn Hệ thống.B2: Chọn Khai báo ca làm việc.B3: Khung khai báo

xem thêm>>
TAS-ERP 1
Hướng dẫn sử dụng

khai báo máy chấm công

Khai báo máy chấm công như thế nào? 1.Cách khai báo máy chấm công B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ. B2: Chọn

xem thêm>>
khai báo tham số
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo tham số chấm công

Khai báo tham số B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ. B2: Chọn Đặt tham số ( Ctrl+F11). B3: Khung khai báo hiện

xem thêm>>