Hướng dẫn sử dụng

khai báo loại nghỉ
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo loại nghỉ

Để bật chức năng khai báo loại nghỉ bạn làm như sau: B1: Chọn Hệ thống trên thanh tác vụB2: Chọn Khai báo loại nghỉB3:

xem thêm>>
khai báo ngày nghỉ lễ
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo ngày nghỉ lễ

Để bật chức năng khai báo ngày nghỉ lễ, ta làm như sau: B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.B2: Chọn Khai báo

xem thêm>>
khai báo nhân viên
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo nhân viên

Để bật chức năng khai báo nhân viên, ta làm như sau: 6 B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.B2: Chọn Khai báo

xem thêm>>
Khai báo chức vụ
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo chức vụ trong TAS-ERP

Khai báo chức vụ, ta làm như sau: B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụB2: Chọn Khai báo chức vụB3: Khung khai báo

xem thêm>>
khai báo bộ phận - phòng ban
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo bộ phận – phòng ban

Để mở chức năng khai báo bộ phận, phòng ban ta làm như hình phía dưới. B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ.B2:

xem thêm>>
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo ca làm việc

Để khai báo ca làm việc ta có 2 cách: Cách 1: B1: Nhấn Hệ thống.B2: Chọn Khai báo ca làm việc.B3: Khung khai báo

xem thêm>>
TAS-ERP 1
Hướng dẫn sử dụng

khai báo máy chấm công

Khai báo máy chấm công như thế nào? 1.Cách khai báo máy chấm công B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ. B2: Chọn

xem thêm>>
khai báo tham số
Hướng dẫn sử dụng

Khai báo tham số chấm công

Khai báo tham số B1: Nhấn chọn Hệ thống trên thanh tác vụ. B2: Chọn Đặt tham số ( Ctrl+F11). B3: Khung khai báo hiện

xem thêm>>