Khai báo lý do nghỉ

Để bật chức năng khai báo lý do nghỉ ta làm như sau:

B1: Nhấn chọn Hệ thống.
B2: Chọn Khai báo lý do nghỉ.
B3: Khung danh mục lý do nghỉ hiện ra, tại đây bạn có thể thực hiện các chức năng như: Tạo mới, Lưu, Sửa, Xoá, Excel.

Tạo mới lý do nghỉ    

B1: Nhấn Tạo mới.
B2: Khung nhập lý do nghỉ hiện ra, tại đây bạn điền các thông số cần thiết.
Tham sốGiải thích
Là mã lý do nghỉ mà bạn muốn khai báo.
Tên(*)Là tên lý do nghỉ mà bạn muốn khai báo.
Viết tắt(*)Tên viết tắt lý do nghỉ.
LoạiLà loại lý do nghỉ.

B3: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

Sửa lý do nghỉ   

B1: Chọn lý do nghỉ cần chỉnh sửa trên danh mục.
B2: Nhấn Sửa.
B3: Khung thông tin lý do nghỉ hiện ra, tại đây bạn sửa các thông tin cần thiết.
B4: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

Xoá lý do nghỉ

B1: Chọn lý do nghỉ cần xoá.
B2: Nhấn Xoá
B3: Bảng thông báo “Bạn có muốn xoá bản ghi hiện tại không?”
Nhấn Có để chắc chắn xoá.
Nhấn Không để trở về.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *