Quản lý đăng kí ưu đãi

quản lý đăng kí ưu đãi
Chức năng này sẽ giúp bạn quản lý ưu đãi của các nhân viên trong công ty. Để bật chức năng này các bạn làm như sau:
B1: Chọn Quản lý.
B2: Chọn Quản lý đăng ký ưu đãi.
B3: Danh sach các nhân viên đã đăng ký ưu đãi hiện ra. Tại đây bạn có thể thực hiện các chức năng như : Tạo mới, Lưu, Sửa, Xoá, Excel.

Tạo mới đăng kí ưu đãi

Để tạo mới một đăng ký ưu đãi cho một nhân viên nào đó ta làm như sau:
B1: Chọn nhân viên cần đăng kí ưu đãi
B2: Nhấn Tạo mới.
B3: Khung Tạo mới hiện ra, tại đây bạn khai báo các thông tin cần thiết với.
B4: Sau khi khai báo xog, bấm Lưu để kết thúc.
Tham sốGiải thích
Loại ưu đãiLà loại ưu đãi mà bạn muốn đăng kí, đã đuợc khai báo trong mục Khai báo loại ưu đãi.
Từ ngàyNgày bắt đầu hưởng ưu đãi
Đến ngàyNgày kết thúc ưu đãi.

Sửa đăng kí ưu đãi

Để sửa một đăng kí ưu đãi đã đuợc đăng kí trước đó bạn làm như sau:
B1: Chọn một đăng kí ưu đãi cần sửa.
B2: Nhấn Sửa
B3: Sửa các thông tin tại khung đăng kí.
B4: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình sửa.

Xóa đăng kí ưu đãi

Để xoá một đăng kí ưu đãi đã khai báo từ truớc ta làm như sau:
B1: Chọn loại ưu đãi cần xoá.
B2: Nhấn Xoá.
B3: Khung thông báo “Bạn có muốn xoá bản ghi hiện tại?”
-Nhấn để chắc chắn xoá.
-Nhấn Không để trở về.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *