Quản lý dữ liệu quẹt

quản lý dữ liệu quẹt

Để mở bảng dữ liệu quẹt thẻ, có thể làm 2 cách như sau:

Cách 1:

B1: Nhấn Quản lý
B2: Chọn Dữ liệu quẹt thẻ.

Cách 2:

Lựa chọn Quẹt thẻ trên thanh tác vụ, hoặc dùng phím tắt là F8. Bảng dữ liệu quẹt thẻ hiện ra.

Tạo mới dữ liệu quẹt thẻ   

B1: Chọn thời gian và nhân viên cần tạo mới dữ liệu quẹt thẻ trên cây nhân sự
B2: Xác định thời gian, Trạng thái, cửa… Và những thông tin cần thiết
B3: Chọn Tạo mới để hoàn tất quá trình, dữ liệu tạo mới sẽ tự động hiển thị trên bảng dữ liệu quẹt thẻ.

Lưu ý: Những dữ liệu được nhập bằng tay, sẽ hiện thị là màu đỏ.

Sửa dữ liệu quẹt thẻ 

B1: Chọn thời gian và bộ phận (hoặc nhân viên) cần sửa dữ liệu quẹt thẻ.
B2: Khung dữ liệu hiện ra, chọn nhân viên cần sửa.
B3: Sửa lại các thông tin cho chính xác.
B4: Nhấn Lưu để hoàn tất quá trình.

Xóa dữ liệu quẹt thẻ   

B1: Chọn thời gian, bộ phận (hoặc nhân viên) cần xóa dữ liệu quẹt thẻ
B2: Bảng dữ liệu quẹt thẻ hiện ra, chọn dòng dữ liệu cần xóa
B3: Nhấn Xóa, hệ thống sẽ tiến hành xóa. Thông báo hiện ra xóa thành công và dữ liệu không còn trên bảng quẹt thẻ.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *