Tải dữ liệu từ máy chấm công

tải dữ iệu từ máy chấm công

Để tải dữ liệu từ máy chấm công, có hai cách như sau:

Cách 1:

B1: Nhấn Máy chấm công
B2: Chọn Tải dữ liệu từ máy chấm công.

Cách 2:

Chọn Tải dữ liệu ngay trên thanh tác vụ, phím tắt là F2

Khung tải dữ liệu hiện lên     

B1: Chọn máy chấm công cần tải dữ liệu, xem lại thông tin.
B2: Nhập các thông tin phụ trợ.
B3: Nhấn Tải dữ liệu từ MCC và chờ đợi ít phút để hoàn tất quá trình. Sau khi hoàn thành, bảng Danh sách tải dữ liệu sẽ hiển thị kết quả.

Lưu ý: Trong trường hợp tải dữ liệu thành công, nhưng lại không trả về kết quả gì ở bảng Danh sách tải dữ liệu, thì một nguyên nhân thường gặp là do Lần tải dữ liệu cuối cùng cho đến thời điểm hiện tại, khoảng thời gian này chưa có dữ liệu mới được thêm. Để giải quyết vấn đề này, bạn chọn lùi thời gian Lần tải dữ liệu cuối cùng lại trong phần Khai báo máy chấm công.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *