Tổng hợp, xử lý dữ liệu

Tổng hợp và sử lý dữ liệu

Để xử lý dữ liệu, ta làm như sau:

Cách 1:

B1: Nhấn Quản lý
B2: Chọn Tổng hợp dữ liệu

Cách 2:

Nhấn Tổng hợp dữ liệu ngay trên thanh tác vụ, phím tắt là F9.

Khung tổng hợp dữ liệu hiện lên  

B1: Chọn bộ phận hoặc nhân viên hoặc toàn công ty để xử lý dữ liệuu
B2: Chọn thời gian, từ ngày -> đến ngày
Tham sốGiải thích
Chỉnh ngày tháng theo kỳTức là hệ thống sẽ tự động lấy từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng để xử lý dữ liệu.
Cố định thời gianTích chọn để thời gian ở khung khai báo này độc lập với thời gian ở cây nhân sự.
B3: Nhấn Xử lý DL
B4: Sau khi xử liệu dữ liệu thành công, hệ thống sẽ thông báo và hiển thị dữ liệu ở khung Chi tiết chấm công.
Chọn Nhóm theo bộ phận, Nhóm theo nhân viên, hoặc Nhóm theo ngày để hệ thống xuất báo cáo theo mục đã chọn.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *