Xuất báo cáo

Sau khi xử lý dữ liệu thành công, bước tiếp theo là xuất ra báo cáo.

BBCT: Bảng công chi tiết.
BCVR: Báo cáo vào ra.
ĐM/VS: Báo cáo đi muộn, về sớm.
VM: Báo cáo vắng mặt.
OT: Báo cáo thời gian làm thêm.
BC: Báo cáo bảng chấm công tháng.
BC khác: Chọn mục này để xuất ra một vài báo cáo khác.

Bảng chi tiết chấm công  

Bảng chi tiết chấm công sau khi xuất ra có dạng như sau:

Tham sốGiải thích
Công làmLà số công làm trong tháng.
Tăng caSố giờ làm sau ca trong tháng.
Ngày nghỉLà số giờ làm thêm ngày nghỉ (chủ nhật) trong tháng.
Ngày lễLà số giờ làm thêm ngày lễ (được khai báo trong mục khai báo ngày nghỉ lễ) trong tháng.
Số lần trễLà số lần đến muộn trong tháng.
Số lần sớmLà số lần về sớm trong tháng.
Vắng KPLà số lần nghỉ không phép trong tháng (không được đăng ký nghỉ trong tháng).
Nghỉ 100%Là số ngày nghỉ vẫn tính lương.
Số phút trễLà số phút đi làm muộn trong tháng.
Số phút sớmLà số phút về sớm trong tháng.
PhépLà số ngày đăng kí là nghỉ phép trong tháng.
Không lươngLà số ngày nghỉ không lương trong tháng.

Báo cáo vào ra   

Báo cáo thời gian vào ra có dạng như hình phía dưới. Tại báo cáo này có thể xem được ngày tháng, giờ vào, giờ ra… Của nhân viên hoặc bộ phận đã chọn để xuất báo cáo.

Báo cáo đi muộn, về sớm  

Báo cáo thời gian đi muộn, về sớm có dạng như hình phía dưới. Tại báo cáo có thể xem chức vụ, ca làm việc, thời gian nhân viên đi muộn về sớm là bao nhiêu phút…

Báo cáo vắng mặt  

Báo cáo vắng mặt có dạng như hình phía dưới. Tại đây có thể xem nhân viên vắng mặt, ngày vắng mặt, lý do vắng mặt…

Báo cáo thời gian làm thêm  

Báo cáo thời gian làm thêm trong tháng có dạng như hình bên dưới. Tại báo cáo này, có thể xem được từ ngày đầu đến ngày cuối tháng chi tiết thời gian làm thêm của nhân viên. Phần cuối cùng (bên phải báo cáo) là tổng cộng các số liệu có được giúp người quản lý có thể nhìn nhận và đánh giá tốt hơn.

Bảng chấm công tháng   

B1: Lựa chọn các thông tin cần thiết về Bộ phận hoặc Nhân viên, thời gian, ngày bắt đầu chấm công…
B2: Nhấn Tính công. Bảng chấm công hiển thị chi tiết từ ngày đầu tháng đến ngày cuối tháng. Tại đây có thể xuất ra tệp tin Excel.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *